+420 774 775 777
Košík je prázdný
Tisknout
Sdílet:

Tablety do myčky All in One Nordic Swan Ecover 1,3kg

Tablety do myčky Ecover All in one Nordic Swan jsou účinné tablety, které skvěle odmašťují, odstraňují veškeré zbytky potravy a zanechají nádobí perfektně čisté a lesklé.
Výrobce: ECOVER
Kód: 952107
EAN: 5412533416626
Dostupnost: Skladem - expedice v pondělí 6. 12. 2021
519 Kč (s DPH)

Podrobný popis

Tablety obsahují lešticí složky, již nemusíte přidávat samostatné leštidlo ani sůl. Vhodné i do septiků. 

Složení: 5 - 15 %: bělící činidlo na bázi kyslíku. < 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém, enzymy. Další: citrát sodný, uhličitan sodný, polypeptid,disodiumdisilicate, bělící aktivator, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, bentonit, glycerin, glukonát sodný.

Návod k použití: Odstraňuje zbytky jídel z nádobí. Použijte jednu tabletu na každý mycí cyklus (v případě měkké vody). Pokud je tvrdost vody větší než 20"dH přidejte sůl do myčky. Odstraňte obal z tablety a tabletu vložte do dávkovače. Zapněte myčku. Kuchyňské nádobí, které je vyrobeno z následujících materiálů, není vhodné do myčky: stříbro, hliník, mosaz, měď, křišťál, starožitný nebo malovaný porcelán, plast, dřevo, slonovina a kosti. Nádobí z těchto materiálů může být umýváno v tekutém pracím prostředku Ecover. Obal chrání tablety před vlhkostí a je 100 % recyklovatelný.

NEBEZPEČÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. EUH208 - Obsahuje Subtilisin (9014-01-1). Může vyvolat alergickou reakci.

Dráždivé

Zařazení: Ekologický prostředek.