+420 774 775 777
Košík je prázdný
Tisknout
Sdílet:

Orange Sanitol Hadek

Orange-Sanitol může představovat uklizený a navíc krásně vonící byt. To proto, že pomerančový olej, z hlediska technického, lze označit i jako vynikající rozpouštědlo.
Výrobce: Hadek
Kód: H5500

Vyberte variantu

Varianta:
Dostupnost: Skladem - expedice dnes
490 Kč (s DPH)

Podrobný popis

Hlavní obsahové složky:
Lih denaturovaný, destilovaná voda. Emulgátor. Vybrané éterické oleje (pomerančový, grapefruitový,…).

Použití:
Podlahy, či hladké plochy: 10 - 20 ml (1 - 2 polévkové lžíce) na cca. 5 litrů vody. Samotné mytí se pak provádí běžným způsobem.
Koberce: Orange-Sanitol lze použít v 1%-ní koncentraci (jedna polévková lžíce na 1 litr vody) i na odstraňování různých znečištění koberců. V tomto případě se osvědčí vysloužilá plastová láhev s rozprašovačem. Skvrnu doporučuji postříkat a molitanovou hubkou vydrhnout. Pro jistotu doporučuji na nenápadném místě vyzkoušet zda Orange-Sanitol nebude rozpouštět barvy koberce.
Okna, zrcadla a sklo: Zde doporučuji poněkud vyšší koncentraci, zhruba 10 %. To odpovídá množství jedné polévkové lžíce Orange-Sanitolu KH na 100 ml vody. Dobře poslouží prázdná a vypláchnutá plastová láhev s rozprašovačem. Sklo určené k čištění postříkat a následně tekutinu setřít stěrkou na okna a doleštit buničinou či měkkým hadrem.
Koupelna – toaleta: Jak již výše zmíněno, Orange-Sanitol je vhodný i pro koupelny a toalety, na dlaždice, obklady, vany, sprchovací kouty, umývadla, vodovodní baterie.
V kuchyni: Orange-Sanitol spolehlivě odstraňuje mastnoty, o které v kuchyni nikdy není nouze. Zde lze v případě nutnosti (zaschlé tuky) použít i koncentrovaný Orange-Sanitol. Běžně však stačí i koncentrace 1 díl čističe na 10 dílů vody. Odměnou pak je i příjemně provoněná kuchyně.

Orange-Sanitol se dále osvědčil i při odstraňování skvrn od čokolády, propisovacích tužek, rtěnek. Zde je vhodná koncentrace cca. 1:5 až 1:10.
Mně osobně se osvědčil i při čištění plastů interiéru auta. Běžná koncentrace 1%, některé fleky jsem ale musel odstraňovat i koncentrátem. Jen jako příklad bych uvedl všemi motoristy "milovanou" dosloužilou dálniční nálepku na čelním skle. Jedním z problémů je i odstraňování barev fixů z popsaných tabulí.

Orange-Sanitol je i zde při koncentraci 1:50 excelentním pomocníkem.

Orientační tabulka koncentrací a ředění s vodou:
1:10 10 ml = 1 polévková lžíce na 100 ml
1:50 10 ml = 1 polévková lžíce na 500 ml
1:100 10 ml = 1 polévková lžíce na 1 l
1:200 10 ml = 1 polévková lžíce na 2 l
1:500 10 ml = 1 polévková lžíce na 5 l

Důležité upozornění: 
U citlivých povrchů z umělých hmot, akrylu či laků, doporučuji vždy ředění 1:100, neboť vysoké koncentrace Orange-Sanitolu by je mohly narušovat. Při použití vykazuje koncentrovaný přípravek Orange-Sanitol i bělící účinek. Při odstraňování různých fleků může být tato schopnost sice žádoucí, u některých textilií by to mohlo vést i k vyblednutí původních barev. Proto doporučuji před použitím u textilií vyzkoušet na nenápadném místě stabilitu barev.

INCI:
Citrus dulcis, Ethyl alcohol, Turpentine oil, Polysorbate 80, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Isopropyl alkohol, Pinus sylvestris, Citrus grandis, Litsea cubeba, Melaleuca Alternifolia

Skladování: 
Uvedená trvanlivost preparátu se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

Bezpečnostní upozornění:
H226 - Hořlavá kapalina a páry. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H315 - Dráždí kůži. P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P315 - Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P308+P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P307+P309+P310+P311+P342 - Při expozici, při dýchacích potížích nebo necítíte-li se dobře okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

HořlavéDráždivé