+420 774 775 777
Košík je prázdný
Tisknout
Sdílet:

Thymicon Hadek

Aromaterapeutický dezinfekční přípravek a doplněk při používání Mykosanu N a Mykosanu H.
Výrobce: Hadek
Kód: H1807

Vyberte variantu

Varianta:
Dostupnost: Skladem - expedice zítra
303 Kč (s DPH)

Podrobný popis

Mikroorganizmy způsobující uvedená poškození mají velice životaschopná zárodečná stadia – spory.
Ty přežívají v obuvi, ponožkách, oděvu, koberci, bytovém zařízení a podobně. Proto je vhodné ošetřovat také tyto předměty dezinfekčním přípravkem Thymicon tak, aby nedocházelo k dalšímu šíření zárodečních stadií do okolí.

Hlavní obsahové složky:
Éterické oleje, např. levandulový, hřebíčkový, tymiánový, čajovníkový a další. Líh denaturovaný isopropanolem.

Vlastnosti:
Zkušební testy prokázaly vynikající dezinfekční vlastnosti Thymiconu. Další předností tohoto přípravku je jeho schopnost zabránit dalšímu šíření a výsevu spor v okolním prostředí.

Přípravek testovaly:
Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, Referenční laboratoř pro mykobakterie CEM, Centrum zdraví a životních podmínek, Centrum epidemiologie a mikrobiologie.
Spektrum dezinfekční účinnosti: Neředěný přípravek při době působení 5 minut nebo po zaschnutí má baktericidní, fungicidní a virucidní účinky s dostatečnou rezervou v dezinfekčním působení. Dezinfekční účinek na mykobakterie: Přípravek v koncentrovaném stavu s dobou působení od 60 minut je vhodný k dezinfekci předmětů kontaminovaných mykobakteriemi (M. Tuberculosis, M. Avium)

Použití:
Pomocí rozprašovače aplikujeme přiměřené množství přípravku do obuvi, ponožek, oděvu a podobně. Aby nedošlo k odpaření přípravku THYMICON, doporučujeme po jeho aplikaci ošetřené předměty vložit do plastikového sáčku a uzavřít. V tomto prostředí se vytvoří „Thymiconová atmosféra“ a plísně, jakož i jiné patogenní mikroorganizmy, tak nemají šanci množit se a přežít.

Tip:
Přípravek Thymicon se osvědčil i v boji s alergií na roztoče. Ti se jak známo mohou v obrovském množství nacházet v postelích, kde mají vynikající životní podmínky. Přípravkem Thymicon ošetříme celou plochu prostěradla a zakryjeme přikrývkou. V takto ošetřené posteli nemají šanci přežít. „Thymiconizaci“ postele provádíme 2x týdně.

Upozornění:
Vzhledem k vysokému obsahu alkoholu, který zde má funkci nosiče éterických olejů, je nutno upozornit na vysokou hořlavost přípravku. Nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně! Při aplikaci nekouřit a nezacházet s otevřeným ohněm! Přípravek skladovat mimo dosah dětí.

INCI:
Alkohol, Aqua, Isopropyl Alkohol, Thymol, Melaleuca alternifolia, Citrus limonum, Cinnamomum zeylanicum, Eugenia caryophyllus, Lavandula angustifolia, Thymus vulgaris

Bezpečnostní upozornění:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený. P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

HořlavéDráždivé