+420 774 775 777
Košík je prázdný
Tisknout
Sdílet:

Přípravek na mytí nádobí Granátové jablko a fík Ecover 450 ml

Výrobce: ECOVER
Kód: 952162
EAN: 5000204246438
Dostupnost: Skladem - expedice zítra
79 Kč (s DPH)

Podrobný popis

Návod na použití

Jedno stlačení (3 ml na 5 l) stačí na dřez plný špinavého nádobí. Není vhodné pro použití na přírodní kámen, jako je mramor. V případě rozlití důkladně opláchněte.

Složení

< 5% amfoterní povrchově aktivní látky, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy limonene.

VAROVÁNÍ: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.