+420 774 775 777
Košík je prázdný
Tisknout
Sdílet:

Guasan profi GUAa 1 l

NOVINKA: Z DEZISAN Profi se stává GUASAN Koncentrovaný bezchlórový dezinfekční prostředek
Výrobce: GUAPEX
Kód: PROFI001
EAN: 8594161201014
Dostupnost: expedice - dostupnost za 2-6 dnů od objednávky
450 Kč (s DPH)

Podrobný popis

GUASAN je koncentrovaný tekutý dezinfekční prostředek určený pro dezinfekci všech voděodolných omyvatelných ploch, povrchů a předmětů. Vhodný k využití ve zdravotnických zařízeních (možné používat i v přítomnosti lidí), v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, i pro dezinfekci prostor pro chov a převoz zvířat.

Je charakteristický dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je určen pro profesionální použití.

Použití:

Všechny typy podlah a povrchů (laminát, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník). Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Teplota vody neovlivňuje účinek prostředku. Vhodný ke strojové i ruční dezinfekci.

Vlastnosti:

V běžných pracovních koncentracích nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou nijak narušeny. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné těkavé ani leptavé látky. Je nehořlavý.

Účinky:

baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium), fungicidní a algicidní účinnost.

Dávkování:

Běžné dávkování je 20 ml/1 l vody (2% roztok). Při vysokém znečištění je dávkování 50 ml/ 1 l vody (5% roztok).

Obsah: 1 l

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Dostupné v balení: 1 l, 3 l, 5 l

Varování:
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Dráždivé